Tidningsprenumerationer till bästa pris

Hem | Vetenskap | Ikaros

Ikaros Prenumeration

Tidskriften Ikaros strävar efter att skapa ett forum för en analytisk och öppen diskussion kring den betydelse och den roll vetenskaperna har i vårt samhälle.

Språk: Svenska

Ett sådant tema är alltid aktuellt eftersom varje medborgare dagligen, i en form eller annan, kommer i kontakt med produkter, resultat, anspråk, nyheter, osv. som har sin grund i den vetenskapliga forskningen. Att föra en diskussion kring natur-, human- och samhällsvetenskaperna är betydelsefullt eftersom de inte är isolerade från samhället, utan väldigt mycket en del av vårt vardagliga liv.

Välj erbjudande

Papper